Vinaora Nivo Slider

Projekt Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu

KOŁOBRZESKI DZIENNY DOM POMOCY DLA SENIORÓW

KOŁOBRZESKI KLUB SENIORA

 

Informacje o 500+

Aktualności

Opublikowany 23/08/2017, 09:12
  W dniach 29.08.2017 r. - 8.09.2017 r. w siedzibie Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej realizowany będzie projekt socjalny „Mama i ja”- działania wzmacniające kompetencje opiekuńczo- wychowawcze samotnych matek. Koordynatorem projektu jest specjalista...
Opublikowany 28/07/2017, 13:40
Nowy okres świadczeniowy 2017/2018 Informujemy, że począwszy od dnia 1.08.2017. obowiązują nowe wzory wniosków w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego (500+) i funduszu alimentacyjnego. Wzory te zostały zmienione z dniem 1...
Opublikowany 03/07/2017, 11:32
      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu jest realizatorem projektu pn. „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu”, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia mieszkańców miasta poprzez aktywną integrację o charakterze...
Opublikowany 19/06/2017, 12:13
"Nie marnuje życia na szkodliwe spożycia"   Projekt finansowany jest z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu. Realizatorami projektu są specjaliści pracy socjalnej Pani Justyna Lewandowska-Paruch i...
Opublikowany 07/06/2017, 11:42
Dnia 09.06.2017r. o godz. 14:00 – 16:00  na terenie miejskiego placu zabaw położonego w Ogródku Jordanowskim przy ul. Unii Lubelskiej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Pracy Socjalnej i Wspierania...
Opublikowany 31/05/2017, 08:44
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Nazwa stanowiska: Kasjer. Więcej informacji tutaj.  

 

Misja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu:

"Tworzymy instytucję przyjazną, która świadczy profesjonalnie pomoc na rzecz integracji mieszkańców Kołobrzegu i wzrostu jakości ich życia". Naszym celem jest niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, a w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym. Celem MOPS jest także kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz potrzebujących, bądź wspierania takich działań.

 

Wizja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu:

"MOPS to przyjazna instytucja, promująca integrację członków społeczności lokalnej, profesjonalnie świadcząca usługi, tworzące spójny system pomocy socjalnej na rzecz wzrostu jakości życia mieszkańców Kołobrzegu".

 

J,

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w KOŁOBRZEGU

informuje, że: od dnia 26 października 2016 r. osoby bezdomne z terenu miasta Kołobrzeg nie korzystające z żadnej formy pomocy tut. Ośrodka, mogą skorzystać z miejsca noclegowego oraz z jednego gorącego posiłku w postaci zupy. Warunkiem przyjęcia do noclegowni jest zachowanie trzeźwości.

Noclegownia czynna będzie codziennie w godz. od 18:00 do 08:00
przy ul. Zwycięzców 12

 

WYPŁATA W KASIE ZASIŁKÓW STAŁYCH, OKRESOWYCH I CELOWYCH W MIESIĄCU WRZESIEŃ

A, B, C, D - 06.09.2017 r.
E, F, G, H, I, J- 07.09.2017 r.
K, L - 07.09.2017 r.
Ł, M, N, O - 08.09.2017 r.
P, R, S - 11.09.2017 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 11.09.2017 r.

WYPŁATA W KASIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, PIELĘGNACYJNYCH I 500+ W MIESIĄCU WRZESIEŃ

PRZELEW BANKOWY A-Ż: 12.09.2017 r.

A, B, C, D - 12.09.2017 r.
E, F, G, H, I, J - 13.09.2017 r.
K, L - 14.09.2017 r.
Ł, M - 15.09.2017 r.
N, O, P - 18.09.2017 r.
R, S - 19.09.2017 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 20.09.2017 r.

Niepodjęte - 25.09.2017, 26.09.2017 r.

 
 
 
 
 
 

Kontakt

ul. Okopowa 15 

tel. (0-94) 35-523-00 
fax (0-94) 35-523-38 

www.mops.kolobrzeg.pl

Konta bankowe:
Bank PKO Bank Polski S.A.
Rachunek Bieżący Podstawowy
66 1020 2791 0000 7402 0228 6763
Dłużnik Alimentacyjny
16 1020 2791 0000 7602 0228 6789

NIP: 6711042993
REGON: 003801539