Aktualności

Projekt - Ja w Internecie

08-11-2018 | Wyświetleń:33

 

Czytaj więcej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

07-11-2018 | Wyświetleń:58

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu informuje, że  kolejny okres dystrybucji paczek żywnościowych  w ramach : Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 Podprogram 2018 Europejskiego Funduszu  Pomocy Najbardziej Potrzebującym rozpocznie się  od...

Czytaj więcej

Informacja - kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń  z pomocy społecznej

18-10-2018 | Wyświetleń:180

INFORMACJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu informuje, że od 1 października 2018 roku obowiązują wyższe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń  z pomocy społecznej (DZ.U. z 2018r.  poz. 1358 ): Kryterium dochodowe...

Czytaj więcej

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

15-10-2018 | Wyświetleń:111

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE 1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 1) Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o...

Czytaj więcej

Zaproszenie do udziału w projekcie

08-08-2018 | Wyświetleń:234

Projekt „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu” nr umowy: UDA – RPZP.07.01.00-32-K427/17-00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu zaprasza mieszkańców Kołobrzegu do udziału w projekcie pt. „Aktywna integracja kluczem do sukcesu...

Czytaj więcej

STAŻE - informacja dla Pracodawców

30-07-2018 | Wyświetleń:231

Projekt „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu” UDA-RPZP.07.01.00-32-K427/17-00 STAŻE - informacja dla Pracodawców Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu zaprasza Pracodawców do współpracy w organizacji staży w ramach realizowanego projektu...

Czytaj więcej

Ochrona danych osobowych

27-06-2018 | Wyświetleń:226

Szanowni Państwo, Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem...

Czytaj więcej

Nowy okres świadczeniowy 2018/2019

26-06-2018 | Wyświetleń:3102

Nowy okres świadczeniowy 2018/2019   Informujemy, że wnioski o świadczenia wychowawcze, rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz świadczenie Dobry Start w formie elektronicznej będzie można składać już od 01.07.2018r. Rodzaj świadczenia Możliwości złożenia wniosku online Świadczenie wychowawcze Bankowość...

Czytaj więcej

II edycja projektu socjalnego „Mama i ja”

06-03-2018 | Wyświetleń:530

II edycja projektu socjalnego „Mama i ja” W miesiącach marzec – czerwiec 2018 r.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje II edycję projektu socjalnego „Mama i ja”- działania wzmacniające kompetencje opiekuńczo- wychowawcze...

Czytaj więcej

30.03.2018r. Dzień wolny od pracy dla pracowników MOPS

05-03-2018 | Wyświetleń:479

W dniu 30.03.2018 r. (piątek) Miejski Ośrodek Pomocy   Społecznej w Kołobrzegu będzie nieczynny.    Za utrudnienia przepraszamy. (Podstawa prawna Zarządzenie nr 36/2017  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu z dnia 20.11.2017r., dzień wolny...

Czytaj więcej

Zmiana Działu Pracy Socjalnej i Wspierania Rodziny

31-01-2018 | Wyświetleń:666

Z dniem 1.02.2018 nastąpiło rozdzielenie Działu Pracy Socjalnej i Wspierania Rodziny na działy: Dział Pracy Socjalnej Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej w tym w Dziale Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej zostały wydzielone...

Czytaj więcej

WYPŁATA DODATKU ENERGETYCZNEGO ZA MIESIĄC STYCZEŃ 2018r. NASTĄPI DO 10 DNIA MIESIĄCA LUTEGO 2018r.

26-01-2018 | Wyświetleń:634

INFORMACJA   DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ INFORMUJE, ŻE WYPŁATA DODATKU ENERGETYCZNEGO ZA MIESIĄC STYCZEŃ 2018r. NASTĄPI DO 10 DNIA MIESIĄCA LUTEGO 2018r. PO WYDANIU PRZEZ WOJEWODĘ DECYZJI PRZYZNAJĄCEJ ŚRODKI NA WYPŁATĘ...

Czytaj więcej

Nabory na wolne stanowiska pracy

13-11-2017 | Wyświetleń:1344

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresami: Wychowawca w świetlicy środowiskowej Wychowawca w świetlicy środowiskowej - zastępstwo

Czytaj więcej

02.11.2017 jako dzień wolny od pracy

16-10-2017 | Wyświetleń:829

INFORMACJA   DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŁOBRZEGU ZARZĄDZENIEM NR 32/2017 Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2017R. USTALIŁ DZIEŃ WOLNY OD PRACY DLA PRACOWNIKÓW MOPS, ZA ŚWIĘTO PRZYPADAJĄCE W SOBOTĘ 11 LISTOPADA 2017R., NA DZIEŃ...

Czytaj więcej

Projekt socjalny „Mama i ja”

23-08-2017 | Wyświetleń:930

  W dniach 29.08.2017 r. - 8.09.2017 r. w siedzibie Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej realizowany będzie projekt socjalny „Mama i ja”- działania wzmacniające kompetencje opiekuńczo- wychowawcze samotnych matek. Koordynatorem projektu jest specjalista...

Czytaj więcej

Nowy okres świadczeniowy 2017/2018

28-07-2017 | Wyświetleń:2397

Nowy okres świadczeniowy 2017/2018 Informujemy, że począwszy od dnia 1.08.2017. obowiązują nowe wzory wniosków w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego (500+) i funduszu alimentacyjnego. Wzory te zostały zmienione z dniem 1...

Czytaj więcej

Projekt europejski - rekrutacja uczestników.

03-07-2017 | Wyświetleń:785

      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu jest realizatorem projektu pn. „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu”, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia mieszkańców miasta poprzez aktywną integrację o charakterze...

Czytaj więcej

Projekt - Nie marnuje życia na szkodliwe spożycia

19-06-2017 | Wyświetleń:703

"Nie marnuje życia na szkodliwe spożycia"   Projekt finansowany jest z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu. Realizatorami projektu są specjaliści pracy socjalnej Pani Justyna Lewandowska-Paruch i...

Czytaj więcej

Festyn rodzinny

07-06-2017 | Wyświetleń:810

Dnia 09.06.2017r. o godz. 14:00 – 16:00  na terenie miejskiego placu zabaw położonego w Ogródku Jordanowskim przy ul. Unii Lubelskiej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Pracy Socjalnej i Wspierania...

Czytaj więcej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

31-05-2017 | Wyświetleń:1030

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Nazwa stanowiska: Kasjer. Więcej informacji tutaj.  

Czytaj więcej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

18-05-2017 | Wyświetleń:652

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Nazwa stanowiska: Inspektor ds. BHP. Więcej informacji tutaj.  

Czytaj więcej

Profilaktyczny piknik integracyjny - „Wychowujemy w trzeźwości”

12-05-2017 | Wyświetleń:698

Dnia 13.05.2017 roku o godzinie 12:00-15:00 na terenie Ośrodka Charytatywnego dla Dzieci pw. św. Aniołów Stróżów  przy ul. Aniołów Stróżów 1 w Kołobrzegu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  - Dział Pracy...

Czytaj więcej

Informacja

12-04-2017 | Wyświetleń:643

W dniu 14.04.2017 (piątek) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu będzie otwarty do godziny 12:00.

Czytaj więcej

Program Operacyjny Pomoc żywnościowa 2014-2020 - film instruktażowy 2017

01-02-2017 | Wyświetleń:763

Poniżej przedstawiamy Państwu film instruktażowy w jaki sposób uzyskać Pomoc Żywnościową:   Twoja przeglądarka nie wspiera wideo

Czytaj więcej

Świadczenie "Za życiem"

05-01-2017 | Wyświetleń:1505

ŚWIADCZENIE „ZA ŻYCIEM” Od 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016...

Czytaj więcej

NIEBIESKA LINIA

04-01-2017 | Wyświetleń:949

Szanowni Państwo, przypominamy że: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA" oferuje całodobową  pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w...

Czytaj więcej

Program Operacyjny Pomoc żywnościowa 2014-2020 - film instruktażowy

15-11-2016 | Wyświetleń:1065

Poniżej przedstawiamy Państwu film instruktażowy w jaki sposób uzyskać Pomoc Żywnościową:   Twoja przeglądarka nie wspiera wideo

Czytaj więcej

Nabór na stanowisko Podinspektor ds. Obsługi Sekretariatu

02-11-2016 | Wyświetleń:1599

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŁOBRZEGU OGŁOSZA  NABÓR  KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Nr Oferty  - OK/ 111/01/16 NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Okopowa 15 NAZWA STANOWISKA PRACY  -  Podinspektor...

Czytaj więcej

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego

20-10-2016 | Wyświetleń:1314

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego. Działalność Ośrodka ukierunkowana jest przede wszystkim na wspieranie rozwoju lokalnego poprzez kompleksowe wsparcie oraz wzmocnienie potencjału podmiotów ekonomii społecznej w celu poprawy sytuacji osób...

Czytaj więcej

Bezpłatne doradztwo finansowe

04-10-2016 | Wyświetleń:909

UWAGA! PUNKT KONSULTACYJNO - DORADCZY dla ekonomii społecznej zaprasza podmioty III sektora – stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, fundacje na bezpłatne doradztwo finansowe oraz prawne, które odbędzie się w dniu  12 października 2016 (środa)...

Czytaj więcej

Świadczenia Rodzinne - nowy okres zasiłkowy

08-09-2016 | Wyświetleń:2170

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu informuje: W nowym okresie zasiłkowym 2016/2017, trwającym od 1 listopada 2016 roku do 31 października 2017 roku, ulegają zmianie kwoty niektórych świadczeń rodzinnych tj.: zasiłek rodzinny...

Czytaj więcej

Zmiana sposobu obsługi wnioskodawców

01-09-2016 | Wyświetleń:1498

Szanowni Klienci Informujemy, że począwszy od dnia 1.09.2016r. przyjęcia interesantów w siedzibie MOPS w Kołobrzegu w sprawach: świadczeń rodzinnych świadczenia wychowawczego (500+) funduszu alimentacyjnego będą odbywać się wyłącznie po uprzedniej rezerwacji elektronicznej. Rezerwacji mogą Państwo dokonać...

Czytaj więcej

Szczepienie przeciwko grypie w wieku powyżej 67 lat

01-09-2016 | Wyświetleń:905

Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje że usługę polegającą na na organizacji i przeprowadzeniu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg w wieku powyżej 67 lat na sezon 2016/2017 będzie realizował wyłącznie Regionalny...

Czytaj więcej

Zmiana sposobu obsługi wnioskodawców

08-07-2016 | Wyświetleń:1560

Szanowni Klienci Informujemy, że począwszy od dnia 11.07.2016r. przyjęcia interesantów w siedzibie MOPS w Kołobrzegu w sprawach: świadczeń rodzinnych świadczenia wychowawczego (500+) funduszu alimentacyjnego będą odbywać się wyłącznie po uprzedniej rezerwacji elektronicznej. Rezerwacji mogą Państwo dokonać...

Czytaj więcej

Zmiana sposobu obsługi wnioskodawców

24-06-2016 | Wyświetleń:1530

Szanowni Klienci Informujemy, że w okresie od 27.06.2016 do 01.07.2016 uruchomione zostanie dodatkowe stanowisko przyjęć wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+). Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można...

Czytaj więcej

Kołobrzeskie Wakacje 2016

22-06-2016 | Wyświetleń:1534

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu po raz  kolejny realizują projekt socjalny pod nazwą „Kołobrzeskie Wakacje”, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci rodzin korzystających z pomocy społecznej...

Czytaj więcej

Festyn rodzinny

01-06-2016 | Wyświetleń:1217

Festyn Rodzinny Dnia 03.06.2016 roku w godzinach 14:00 – 16:00 na terenie Miejskiego placu zabaw położonego w Ogródku Jordanowskim przy ul. Unii Lubelskiej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  - Dział Pracy Socjalnej...

Czytaj więcej

Zmiana sposobu obsługi wnioskodawców

06-05-2016 | Wyświetleń:1820

Zmiana sposobu obsługi wnioskodawców Szanowni Klienci Informujemy, że z dniem 9.05.2016 roku ulega zmianie obsługa klientów, składających wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych (500+) w ten sposób, że przyjęcia będą...

Czytaj więcej

Informacja - 500+ w Urzędzie Miasta

14-04-2016 | Wyświetleń:1819

Informujemy, że punkt przyjęć wniosków w małej sali konferencyjnej Urzędu Miasta, ul. Ratuszowa 13, będzie czynny do dnia 14.04.2016r. do godziny 18:00. Od dnia 18.04.2016r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia...

Czytaj więcej

Informacja 500+

31-03-2016 | Wyświetleń:2781

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu informuje, że wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego można składać od dnia 1 kwietnia 2016 w siedzibie ośrodka  ul. Okopowa 15: Pokój 03 – rezerwacja elektroniczna...

Czytaj więcej

e-REZERWACJA wizyty w MOPS

29-03-2016 | Wyświetleń:10589

Szanowni Klienci Z myślą o Państwa wygodzie wprowadzamy nową usługę tj. internetową rezerwację wizyty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. Zapraszamy do rezerwacji terminu wizyty w dogodnym dla siebie czasie...

Czytaj więcej

Rezerwacje online - zmiana terminu uruchomienia usługi

26-03-2016 | Wyświetleń:1925

Informujemy iż możliwość dokonywania rejestracji poprzez internetowy system rezerwacji wizyt będzie dostępny od dnia 29.03.2016 r.

Czytaj więcej

Wzór wypełnionego wniosku 500+ na pierwsze dziecko (uzależniony od dochodu)

18-03-2016 | Wyświetleń:35329

do pobrania: WZÓR WYPEŁNIONEGO WNIOSKU NA PIERWSZE DZIECKO (UZALEŻNIONY OD DOCHODU)

Czytaj więcej

Wzór wypełnionego wniosku 500+ na drugie i kolejne dziecko (bez wzgl. na dochód)

18-03-2016 | Wyświetleń:8303

Do pobrania: WZÓR WYPEŁNIONEGO WNIOSKU 500+ NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO (BEZ WZGL. NA DOCHÓD)

Czytaj więcej

ABC Realizacji Programu 500+

18-03-2016 | Wyświetleń:3852

Gdzie i kiedy pobrać wniosek o świadczenie wychowawcze(500+)? Wniosek jest nieodpłatny. Można go pobrać od dnia 21.03.2016 w dwojaki sposób: Przychodząc do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu przy ul. Okopowej...

Czytaj więcej

Pilotażowy program "Aktywny samorząd"

07-03-2016 | Wyświetleń:1279

OGŁOSZENIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU   informuje, że z dniem 07.03.2016 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd" Moduł II - pomoc w...

Czytaj więcej

NIESAMOWITE FERIE

26-01-2016 | Wyświetleń:1204

NIESAMOWITE FERIE MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŁOBRZEGU ul. Brzozowa 9a; tel. 943542717 ZAPRASZAMY od 1 do 12 lutego 2016r. w godz. 12.00 - 15.00 PROGRAM:   W SMOKOLANDII 01.02   POZNAJMY SIĘ - zabawy integracyjne, plastyczne SMOCZE HISTORIE - głośne czytanie „Smoczek...

Czytaj więcej

Nieodpłatna Pomoc Prawna

07-01-2016 | Wyświetleń:3670

Nieodpłatna Pomoc Prawna Zgodnie  z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej ( D.U. z 2015 roku poz. 1255 ) Powiat Kołobrzeski w porozumieniu z...

Czytaj więcej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

18-12-2015 | Wyświetleń:1397

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program...

Czytaj więcej

Świadczenie Rodzicielskie - Informacja

07-12-2015 | Wyświetleń:2943

Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzony zostanie nowy rodzaj świadczenia tzw. – świadczenie rodzicielskie.  Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnionymi do...

Czytaj więcej

Bezpłatne doradztwo finansowe grudzień 2015

07-12-2015 | Wyświetleń:1241

UWAGA! PUNKT KONSULTACYJNO - DORADCZY dla ekonomii społecznej zaprasza podmioty III sektora – stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, fundacje na bezpłatne doradztwo finansowe, które odbędzie się w środę  09 grudnia 2015 roku w godz...

Czytaj więcej

Bezpłatne doradztwo finansowe w grudniu

27-11-2015 | Wyświetleń:1210

UWAGA! PUNKT KONSULTACYJNO - DORADCZY dla ekonomii społecznej zaprasza podmioty III sektora – stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, fundacje na bezpłatne doradztwo finansowe, które odbędzie się w dniu  02 grudnia 2015 roku w godz...

Czytaj więcej

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA LATA 2016 – 2020

24-11-2015 | Wyświetleń:2144

  STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA LATA 2016 – 2020 JUŻ W OPRACOWANIU!   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu informuje, że działając na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy...

Czytaj więcej

Pomoc Żywnościowa - informacja

17-11-2015 | Wyświetleń:1363

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Wydział Spraw Społecznych S-1.9421.3.11.2015.KH   Nawiązując do udziału ośrodka pomocy społecznej w Podprogramie 2015 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, poprzez kwalifikowanie osób do pomocy w ramach programu, przekazuję plakaty promujące...

Czytaj więcej

Poradnictwo prawne listopad 2015

03-11-2015 | Wyświetleń:1357

UWAGA! PUNKT KONSULTACYJNO - DORADCZY dla ekonomii społecznej zaprasza podmioty III sektora – stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, fundacje na bezpłatne  poradnictwo prawne, które odbędzie się w piątek 06 listopada 2015 r. w godz. ...

Czytaj więcej

Bezpłatne doradztwo finansowe listopad 2015

03-11-2015 | Wyświetleń:1339

UWAGA! PUNKT KONSULTACYJNO - DORADCZY dla ekonomii społecznej zaprasza podmioty III sektora – stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, fundacje na bezpłatne doradztwo finansowe, które odbędzie się w środę  04 listopada 2015 roku w godz...

Czytaj więcej

Bezpłatne doradztwo finansowe

16-10-2015 | Wyświetleń:1270

UWAGA! PUNKT KONSULTACYJNO - DORADCZY dla ekonomii społecznej zaprasza podmioty III sektora – stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, fundacje na bezpłatne doradztwo finansowe, które odbędzie się w dniu  21 października 2015 roku w godz...

Czytaj więcej

Informacja w sprawie przyjmowania wniosków na nowy okres zasiłkowy

11-09-2015 | Wyświetleń:1446

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu informuje, że od dnia 01.09.2015r. wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy odbywa się: w poniedziałki, wtorki i środy  w...

Czytaj więcej

Dofinansowanie kosztów edukacji

25-08-2015 | Wyświetleń:1532

Ogłoszenie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu informuje, że z dniem 01.09.2015 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd" Moduł II — pomoc w uzyskaniu...

Czytaj więcej

Zmiana kryteriów dochodowych

20-08-2015 | Wyświetleń:1554

Kołobrzeg, 20.08.2015r. INFORMACJA   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu informuje, że od 1 października 2015 roku ulegają zmianie kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń pomocy społecznej, a także nastąpi weryfikacja niektórych świadczeń pieniężnych. Kryteria...

Czytaj więcej

Informacja

08-07-2015 | Wyświetleń:1294

UWAGA!   PUNKT KONSULTACYJNO - DORADCZY dla ekonomii społecznej zaprasza podmioty III sektora – stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, fundacje na bezpłatne  poradnictwo prawne, które odbędzie się w piątek 10 lipca 2015 r...

Czytaj więcej

Nauka zawodu: Przetwórca Ryb

07-07-2015 | Wyświetleń:1378

Zespół Szkół Ekonomiczno - Hotelarskich im. Emilii Gierczak ul. Łopuskiego 13 78-100 Kołobrzeg trl. 94 35 44399, 94 35 455 60   KURS JEST BEZPŁATNY   Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego. Wiadomości ogólne: Zawód:...

Czytaj więcej

Kołobrzeskie wakacje

23-06-2015 | Wyświetleń:1466

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej       w Kołobrzegu po raz kolejny realizują projekt socjalny pod nazwą  „Kołobrzeskie Wakacje”, który cieszy się dużym zainteresowaniem     dzieci rodzin korzystających z pomocy...

Czytaj więcej

XIV edycja Programu Stypendiów Pomostowych

11-06-2015 | Wyświetleń:1352

Oryginalna treść informacji w PDF Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w dniu 11  marca 2015 r.  pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości podpisane zostało porozumienie dotyczące realizacji XIV edycji Programu...

Czytaj więcej

WYJAZD na VII Targi Dobrego Klimatu w Nowym Warpnie

28-05-2015 | Wyświetleń:1363

WYJAZD na VII Targi Dobrego Klimatu w Nowym Warpnie   Informujemy, iż w dniu 20 czerwca (sobota) organizujemy bezpłatny wyjazd na VII Targi Dobrego Klimatu do Nowego Warpna. Podmioty/osoby zainteresowane uczestnictwem i/lub wystawieniem...

Czytaj więcej

Dzień Dziecka w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 2015

28-05-2015 | Wyświetleń:1498

      29 maja  2015 roku z okazji Dnia Dziecka organizujemy na terenie ,,Miejskiego placu zabaw” położonego w Ogródku Jordanowskim przy ul. Unii Lubelskiej festyn rodzinny dla 243 dzieci. Chcemy, aby w...

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie konkursu o nagrodę Pary Prezydenckiej „DOBRY KLIMAT DLA RODZINY”

18-05-2015 | Wyświetleń:1211

  15 maja o godz. 14.00 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczysta gala wieńcząca ogłoszony po raz trzeci w ubiegłym roku przez Parę Prezydencką  konkurs „Dobry Klimat dla Rodziny”...

Czytaj więcej

PUNKT KONSULTACYJNO - DORADCZY dla ekonomii społecznej

20-03-2015 | Wyświetleń:1336

Punkt Konsultacyjno - Doradczy dla ekonomii społecznej został utworzony w ramach projektu "Kołobrzeski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Punkt świadczył bezpłatnie poradnictwo prawne doradztwo...

Czytaj więcej

Nowocześnie zrehabilitowani niewidomi

03-03-2015 | Wyświetleń:1185

Fundacja Szansa dla Niewidomych Chance for the Blind Fundation Sziedziba: ul. Kameralna 1/30, 03-406 Warszawa • tel./fax 022 818 72 31 • Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Szczeciński Oddział Fundacji Szansa dla Niewidomych poszukuje Beneficjentów chętnych zrealizować projekt "Nowocześnie zrehabilitowani niewidomi "widzą" i...

Czytaj więcej

Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty

26-01-2015 | Wyświetleń:1428

Irena Santor, Marika i Rafał Brzozowski wystąpią z finalistami 11. edycji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki   Ruszyła 11. już edycja Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty, ogólnopolskiego festiwalu dla osób niepełnosprawnych utalentowanych wokalnie. Najlepsi z nich...

Czytaj więcej

Bezpłatne doradztwo finansowe oraz prawne

17-07-2014 | Wyświetleń:2131

UWAGA! PUNKT KONSULTACYJNO - DORADCZY dla ekonomii społecznej zaprasza podmioty III sektora – stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, fundacje na bezpłatne doradztwo finansowe oraz prawne, które odbędzie się w dniu 24 lipca...

Czytaj więcej

Informacja - Zasiłek dla opiekuna

01-07-2014 | Wyświetleń:2041

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu  informuję, że osoby, które z dniem 1 lipca 2013r. utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej ww...

Czytaj więcej

Projekt "Kołobrzeskie Wakacje"

26-06-2014 | Wyświetleń:1724

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu po raz  kolejny realizują projektsocjalny pod nazwą „Kołobrzeskie Wakacje”, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci rodzin korzystających z pomocy społecznej. W...

Czytaj więcej

Karta Dużej Rodziny - informator

17-06-2014 | Wyświetleń:3451

Poniżej zamieszczamy w formacie pdf informaor Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczący Karty Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny

Czytaj więcej

Dzień Dziecka w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 2014

29-05-2014 | Wyświetleń:1844

30 maja  2014 roku z okazji Dnia Dziecka organizujemy na terenie ,,Miejskiego placu zabaw” położonego w Ogródku Jordanowskim przy ul. Unii Lubelskiej  festyn rodzinny dla 241 najmłodszych naszych podopiecznych. Chcemy...

Czytaj więcej

Punkt konsultacyjny Jaskółka

05-05-2014 | Wyświetleń:1588

Punkt konsultacyjny JASKÓŁKA Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej TULIPAN informuję, że od maja 2014 roku na terenie Szczecina zostaje otwarty Punkt Konsultacyjny dla osób opuszczających placówki karne, skazanych będących w trakcie przepustek, skazanych odbywających...

Czytaj więcej

BEZPŁATNE SZKOLENIA I DORADZTWO AKTYWIZACYJNE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I ICH RODZIN

30-04-2014 | Wyświetleń:1645

BEZPŁATNE SZKOLENIA I DORADZTWO AKTYWIZACYJNE  DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I ICH RODZIN   Ogłaszamy rekrutację do projektu „Centrum Oparcia Społecznego” realizowanego w ramach zadania publicznego Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego „Zróżnicowane formy pomocy i oparcia społecznego osób...

Czytaj więcej

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem"

06-02-2014 | Wyświetleń:1715

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Szczecinie Wydział Spraw Społecznych   Szczecin, 3 lutego 2014 r.   S.29421.1.8.2014   Pani/Pan Dyrektor /Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej Wszyscy   Uprzejmie informuje, że wzorem lal ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 24 lutego - l...

Czytaj więcej

Rekrutacja do projektu "Jesteśmy aktywni", edycja 2014

28-01-2014 | Wyświetleń:1831

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejną już rekrutację do projektu "Jesteśmy Aktywni", edycja 2014. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Czytaj więcej

Dodatek Energetyczny

03-01-2014 | Wyświetleń:2032

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu informuje, że od  stycznia 2014r. osobom korzystającym z dodatków mieszkaniowych będzie przysługiwać nowe świadczenie - dodatek energetyczny Osoba ubiegająca się o dodatek energetyczny musi spełniać...

Czytaj więcej

Nabór na stanowisko pracownik ds. obsługi projektu, sprawozdawczości i zamówień publicznych

30-12-2013 | Wyświetleń:1572

Tekst ogłoszenia: pobierz Wyniki naboru: wyniki naboru

Czytaj więcej

Dzień 24.12.2013 r. wolny od pracy

29-11-2013 | Wyświetleń:1434

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu informuje, że dzień 24.12.2013 r jest dniem wolnym od pracy, dzień 14.12.2013 (sobota) jest dniem roboczym. Podstawa prawna - Zarządzenie Dyrektora nr 31/2013

Czytaj więcej

Wynik naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi sekretariatu

28-11-2013 | Wyświetleń:1547

Do pobrania: Wynik naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi sekretariatu

Czytaj więcej

Wyszukiwarka

Rezerwacja elektroniczna

 

 

Ważne linki

Biuletyn informacji publicznej  - link do serwisu zewnętrznego otworzy się w nowym oknie.