Vinaora Nivo Slider

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Kołobrzegu do konstruowania STRATEGII

 

Informacja

Od dnia 15.09.2015 Dział Pracy Socjalnej i Wspierania Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu mieści się na pierwszym piętrze budynku Centrum Spraw Społecznych (nowy budynek).

Informacja

Z dniem 1 stycznia 2015 roku ulegają zmianie numery rachunków bankowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. Zestawienie poniżej przedstawia zmiany:

Informacje na temat konta bankowego
Jednostka Nazwa rachunku Nr rachunku - Bank Handlowy S.A. w Warszawie obowiązują do 31.12.2014r. Nr rachunku- PKO Bank Polski S.A. obowiązują od 01.01.2015r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu Rachunek Bieżący Podstawowy 24103012630000000090203002 66 1020 2791 0000 7402 0228 6763
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu Dłużnik Alimentacyjny 49103012630000000090203037 16 1020 2791 0000 7602 0228 6789


Misja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu:

"Tworzymy instytucję przyjazną, która świadczy profesjonalnie pomoc na rzecz integracji mieszkańców Kołobrzegu i wzrostu jakości ich życia". Naszym celem jest niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, a w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym. Celem MOPS jest także kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz potrzebujących, bądź wspierania takich działań.
 

 

Wizja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu:

"MOPS to przyjazna instytucja, promująca integrację członków społeczności lokalnej, profesjonalnie świadcząca usługi, tworzące spójny system pomocy socjalnej na rzecz wzrostu jakości życia mieszkańców Kołobrzegu".

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w KOŁOBRZEGU

informuje, że: od dnia 1 listopada 2015 r. osoby bezdomne z terenu miasta Kołobrzeg nie korzystające z żadnej formy pomocy tut. Ośrodka, mogą skorzystać z miejsca noclegowego oraz z jednego gorącego posiłku w postaci zupy. Warunkiem przyjęcia do noclegowni jest zachowanie trzeźwości.

Noclegownia czynna będzie codziennie w godz. od 20:00 do 08:00
przy ul. Zwycięzców 12
Wydawanie zup odbywać się będzie codziennie w godz. od 13:00 do 15:00
w Dziale Pomocy Doraźnej "Sezam" przy ul. Unii Lubelskiej 33

 

WYPŁATA ZASIŁKÓW STAŁYCH I OKRESOWYCH W MIESIĄCU LISTOPAD

A, B, C, D -  09.11.2015 r.
E, F, G, H, I, J - 09.11.2015 r.
K, L - 10.11.2015 r.
Ł, M, N, O - 10.11.2015 r.
P, R, S - 12.11.2015 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 12.11.2015 r.

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I PIELĘGNACYJNYCH W MIESIĄCU PAŹDZIERNIK

A, B, C, D, E, F - 13.11.2015 r.
G, H, I, J - 16.11.2015 r.
K, L, Ł, M - 17.11.2015 r.
N, O, P, R - 18.11.2015 r.
S, Ś - 19.11.2015 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 20.11.2015 r.
NIEPODJĘTE - 25.11.2015 r. oraz 26.11.2015 r.
STYPENDIA - 24.11.2015 r.

 

UWAGA

Od dnia 22.06.2015 roku w magazynie SEZAM będzie wydawana żywność w ramach programu FEAD dla osób i rodzin posiadających skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej.

 

Aktualności

Opublikowany 27/11/2015, 09:53
UWAGA! PUNKT KONSULTACYJNO - DORADCZY dla ekonomii społecznej zaprasza podmioty III sektora – stowarzyszenia, spółdzielnie...
Opublikowany 24/11/2015, 13:57
  STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA LATA 2016 – 2020 JUŻ W...
Opublikowany 24/11/2015, 08:57
Zatrudnimy specjalistę - terapeuta Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudni w ramach umowy zlecenie terapeutę do prowadzenia zajęć z dzieckiem...
Opublikowany 17/11/2015, 11:45
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Wydział Spraw Społecznych S-1.9421.3.11.2015.KH   Nawiązując do udziału...
Opublikowany 03/11/2015, 08:16
UWAGA! PUNKT KONSULTACYJNO - DORADCZY dla ekonomii społecznej zaprasza podmioty III sektora – stowarzyszenia, spółdzielnie...

Kontakt

ul. Okopowa 15 

tel. (0-94) 35-523-00 
fax (0-94) 35-523-38 

www.mops.kolobrzeg.pl