Vinaora Nivo Slider

 

Informacja

Z dniem 1 stycznia 2015 roku ulegają zmianie numery rachunków bankowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. Zestawienie poniżej przedstawia zmiany:

Informacje na temat konta bankowego
Jednostka Nazwa rachunku Nr rachunku - Bank Handlowy S.A. w Warszawie obowiązują do 31.12.2014r. Nr rachunku- PKO Bank Polski S.A. obowiązują od 01.01.2015r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu Rachunek Bieżący Podstawowy 24103012630000000090203002 66 1020 2791 0000 7402 0228 6763
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu Dłużnik Alimentacyjny 49103012630000000090203037 16 1020 2791 0000 7602 0228 6789

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŁOBRZEGU INFORMUJE, ŻE W DNIU 14.08.2015r ( PIĄTEK) OŚRODEK BĘDZIE NIECZYNNY


Zgodnie z zarządzeniem nr 05/2015 Dyrektora MOPS Kołobrzeg z dnia 13 stycznia 2015 roku ustanawia się 14 sierpnia 2015 roku (piątek) dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2015 roku (sobota).

Misja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu:

"Tworzymy instytucję przyjazną, która świadczy profesjonalnie pomoc na rzecz integracji mieszkańców Kołobrzegu i wzrostu jakości ich życia". Naszym celem jest niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, a w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym. Celem MOPS jest także kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz potrzebujących, bądź wspierania takich działań.
 

 

Wizja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu:

"MOPS to przyjazna instytucja, promująca integrację członków społeczności lokalnej, profesjonalnie świadcząca usługi, tworzące spójny system pomocy socjalnej na rzecz wzrostu jakości życia mieszkańców Kołobrzegu".

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w KOŁOBRZEGU

informuje, że: od dnia 1 listopada 2014 r. osoby bezdomne z terenu miasta Kołobrzeg nie korzystające z żadnej formy pomocy tut. Ośrodka, mogą skorzystać z miejsca noclegowego oraz z jednego gorącego posiłku w postaci zupy. Warunkiem przyjęcia do noclegowni jest zachowanie trzeźwości.

Noclegownia czynna będzie codziennie w godz. od 18:00 do 6:00
przy ul. Zwycięzców 12
Wydawanie zup odbywać się będzie codziennie w godz. od 13:00 do 15:00
w Dziale Pomocy Doraźnej "Sezam" przy ul. Unii Lubelskiej 33

 

WYPŁATA ZASIŁKÓW STAŁYCH I OKRESOWYCH W MIESIĄCU WRZESIEŃ

A, B, C, D, E, F -  08.09.2015 r.
G, H, I, J, K - 09.09.2015 r.
L, Ł, M, N, O  - 10.09.2015 r.
P, R, S - 11.09.2015 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 14.09.2015 r.

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I PIELĘGNACYJNYCH W MIESIĄCU WRZESIEŃ

A, B, C, D, E, F - 15.09.2015 r.
G, H, I, J - 16.09.2015 r.
K, L, Ł, M - 17.09.2015 r.
N, O, P, R - 18.09.2015 r.
S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż - 21.09.2015 r.
NIEPODJĘTE - 24.09.2015 r. oraz 25.09.2015 r.

 

UWAGA

Od dnia 22.06.2015 roku w magazynie SEZAM będzie wydawana żywność w ramach programu FEAD dla osób i rodzin posiadających skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej.

 

Aktualności

Opublikowany 25/08/2015, 13:21
Ogłoszenie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu informuje, że z dniem 01.09.2015 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o...
Opublikowany 20/08/2015, 11:11
Kołobrzeg, 20.08.2015r. INFORMACJA   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu informuje, że od 1 października 2015 roku ulegają...
Opublikowany 08/07/2015, 11:37
UWAGA!   PUNKT KONSULTACYJNO - DORADCZY dla ekonomii społecznej zaprasza podmioty III sektora – stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne,...
Opublikowany 07/07/2015, 07:54
Zespół Szkół Ekonomiczno - Hotelarskich im. Emilii Gierczak ul. Łopuskiego 13 78-100 Kołobrzeg trl. 94 35 44399, 94 35 455 60   KURS...
Opublikowany 23/06/2015, 06:01
Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej       w Kołobrzegu po raz kolejny realizują projekt socjalny pod...

Kontakt

ul. Okopowa 15 

tel. (0-94) 35-523-00 
fax (0-94) 35-523-38 

www.mops.kolobrzeg.pl