Vinaora Nivo Slider

 

Informacja

Z dniem 1 stycznia 2015 roku ulegają zmianie numery rachunków bankowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. Zestawienie poniżej przedstawia zmiany:

Informacje na temat konta bankowego
Jednostka Nazwa rachunku Nr rachunku - Bank Handlowy S.A. w Warszawie obowiązują do 31.12.2014r. Nr rachunku- PKO Bank Polski S.A. obowiązują od 01.01.2015r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu Rachunek Bieżący Podstawowy 24103012630000000090203002 66 1020 2791 0000 7402 0228 6763
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu Dłużnik Alimentacyjny 49103012630000000090203037 16 1020 2791 0000 7602 0228 6789

 

Misja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu:

"Tworzymy instytucję przyjazną, która świadczy profesjonalnie pomoc na rzecz integracji mieszkańców Kołobrzegu i wzrostu jakości ich życia". Naszym celem jest niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, a w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym. Celem MOPS jest także kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz potrzebujących, bądź wspierania takich działań.
 

 

Wizja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu:

"MOPS to przyjazna instytucja, promująca integrację członków społeczności lokalnej, profesjonalnie świadcząca usługi, tworzące spójny system pomocy socjalnej na rzecz wzrostu jakości życia mieszkańców Kołobrzegu".

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w KOŁOBRZEGU

informuje, że: od dnia 1 listopada 2014 r. osoby bezdomne z terenu miasta Kołobrzeg nie korzystające z żadnej formy pomocy tut. Ośrodka, mogą skorzystać z miejsca noclegowego oraz z jednego gorącego posiłku w postaci zupy. Warunkiem przyjęcia do noclegowni jest zachowanie trzeźwości.

Noclegownia czynna będzie codziennie w godz. od 18:00 do 6:00
przy ul. Zwycięzców 12
Wydawanie zup odbywać się będzie codziennie w godz. od 13:00 do 15:00
w Dziale Pomocy Doraźnej "Sezam" przy ul. Unii Lubelskiej 33

 

WYPŁATA ZASIŁKÓW STAŁYCH I OKRESOWYCH W MIESIĄCU KWIECIEŃ

A, B, C, D, E, F, G, H -  08.04.2015 r.
I, J, K, L - 09.04.2015 r.
Ł, M, N, O - 13.04.2015 r.
P, R, S - 14.04.2015 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 14.04.2015 r.

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I PIELĘGNACYJNYCH W MIESIĄCU MARZEC

A, B, C, D, E, F - 15.04.2015 r.
G, H, I, J - 16.04.2015 r.
K, L, Ł, M - 17.04.2015 r.
N, O, P, R - 20.04.2015 r.
S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż - 21.04.2015 r.
NIEPODJĘTE - 24.04.2015 r. oraz 27.04.2015 r.
STYPENDIA SZKOLNE - 23.04.2015 r.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu informuje wszystkich odbiorców żywności z magazynu "Sezam", że z uwagi na brak dostaw żywności w ramach programu "Dostarczanie żywności najuboższym obywatelom Unii Europejskiej FEAD" od miesiąca kwietnia 2014 roku do odwołania magazyn "Sezam" nie będzie wydawał żywności.

 

Aktualności

Opublikowany 20/03/2015, 13:52
UWAGA!   PUNKT KONSULTACYJNO - DORADCZY dla ekonomii społecznej zaprasza podmioty III sektora – stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne,...
Opublikowany 03/03/2015, 10:18
Fundacja Szansa dla Niewidomych Chance for the Blind Fundation Sziedziba: ul. Kameralna 1/30, 03-406 Warszawa • tel./fax 022 818 72...
Opublikowany 26/01/2015, 08:42
Irena Santor, Marika i Rafał Brzozowski wystąpią z finalistami 11. edycji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki   Ruszyła 11. już edycja...
Opublikowany 17/07/2014, 13:23
UWAGA! PUNKT KONSULTACYJNO - DORADCZY dla ekonomii społecznej zaprasza podmioty III sektora – stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, fundacje na...
Opublikowany 01/07/2014, 12:13
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu  informuję, że osoby, które z dniem 1 lipca 2013r. utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w...

Kontakt

ul. Okopowa 15 

tel. (0-94) 35-523-00 
fax (0-94) 35-523-38 

www.mops.kolobrzeg.pl