Vinaora Nivo Slider

Informacja

Od dnia 15.09.2015 Dział Pracy Socjalnej i Wspierania Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu mieści się na pierwszym piętrze budynku Centrum Spraw Społecznych (nowy budynek).

Informacja

Z dniem 1 stycznia 2015 roku ulegają zmianie numery rachunków bankowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. Zestawienie poniżej przedstawia zmiany:

Informacje na temat konta bankowego
Jednostka Nazwa rachunku Nr rachunku - Bank Handlowy S.A. w Warszawie obowiązują do 31.12.2014r. Nr rachunku- PKO Bank Polski S.A. obowiązują od 01.01.2015r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu Rachunek Bieżący Podstawowy 24103012630000000090203002 66 1020 2791 0000 7402 0228 6763
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu Dłużnik Alimentacyjny 49103012630000000090203037 16 1020 2791 0000 7602 0228 6789

Misja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu:

"Tworzymy instytucję przyjazną, która świadczy profesjonalnie pomoc na rzecz integracji mieszkańców Kołobrzegu i wzrostu jakości ich życia". Naszym celem jest niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, a w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym. Celem MOPS jest także kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz potrzebujących, bądź wspierania takich działań.
 

 

Wizja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu:

"MOPS to przyjazna instytucja, promująca integrację członków społeczności lokalnej, profesjonalnie świadcząca usługi, tworzące spójny system pomocy socjalnej na rzecz wzrostu jakości życia mieszkańców Kołobrzegu".

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w KOŁOBRZEGU

informuje, że: od dnia 1 listopada 2014 r. osoby bezdomne z terenu miasta Kołobrzeg nie korzystające z żadnej formy pomocy tut. Ośrodka, mogą skorzystać z miejsca noclegowego oraz z jednego gorącego posiłku w postaci zupy. Warunkiem przyjęcia do noclegowni jest zachowanie trzeźwości.

Noclegownia czynna będzie codziennie w godz. od 18:00 do 6:00
przy ul. Zwycięzców 12
Wydawanie zup odbywać się będzie codziennie w godz. od 13:00 do 15:00
w Dziale Pomocy Doraźnej "Sezam" przy ul. Unii Lubelskiej 33

 

WYPŁATA ZASIŁKÓW STAŁYCH I OKRESOWYCH W MIESIĄCU PAŹDZIERNIK

A, B, C, D -  07.10.2015 r.
E, F, G, H, I, J - 07.10.2015 r.
K, L - 08.10.2015 r.
Ł, M, N, O - 08.10.2015 r.
P, R, S - 09.10.2015 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 09.10.2015 r.

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I PIELĘGNACYJNYCH W MIESIĄCU PAŹDZIERNIK

A, B, C, D, E, F - 12.10.2015 r.
G, H, I, J - 13.10.2015 r.
K, L, Ł, M - 14.10.2015 r.
N, O, P, R - 15.10.2015 r.
S, Ś - 16.10.2015 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 19.10.2015 r.
NIEPODJĘTE - 23.10.2015 r. oraz 26.10.2015 r.
STYPENDIA - 26.10.2015 r.

 

UWAGA

Od dnia 22.06.2015 roku w magazynie SEZAM będzie wydawana żywność w ramach programu FEAD dla osób i rodzin posiadających skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej.

 

Aktualności

Opublikowany 11/09/2015, 07:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu informuje, że od dnia 01.09.2015r. wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń...
Opublikowany 25/08/2015, 13:21
Ogłoszenie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu informuje, że z dniem 01.09.2015 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o...
Opublikowany 20/08/2015, 11:11
Kołobrzeg, 20.08.2015r. INFORMACJA   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu informuje, że od 1 października 2015 roku ulegają...
Opublikowany 08/07/2015, 11:37
UWAGA!   PUNKT KONSULTACYJNO - DORADCZY dla ekonomii społecznej zaprasza podmioty III sektora – stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne,...
Opublikowany 07/07/2015, 07:54
Zespół Szkół Ekonomiczno - Hotelarskich im. Emilii Gierczak ul. Łopuskiego 13 78-100 Kołobrzeg trl. 94 35 44399, 94 35 455 60   KURS...

Kontakt

ul. Okopowa 15 

tel. (0-94) 35-523-00 
fax (0-94) 35-523-38 

www.mops.kolobrzeg.pl