Vinaora Nivo Slider

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Kołobrzegu do konstruowania STRATEGII

 

INFORMACJA
 
DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ INFORMUJE, ŻE WYPŁATA DODATKU ENERGETYCZNEGO ZA MIESIĄC 
STYCZEŃ 2016r. NASTĄPI W DNIU 28.01.2016r. PO WYDANIU PRZEZ WOJEWODĘ DECYZJI PRZYZNAJĄCEJ ŚRODKI NA WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ.

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 05/2015 Dyrektora MOPS Kołobrzeg z dnia 13 stycznia 2015 roku ustanawia się 24 grudnia 2015 roku (czwartek) dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2015 roku (sobota).

Informacja

Z dniem 1 stycznia 2015 roku ulegają zmianie numery rachunków bankowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. Zestawienie poniżej przedstawia zmiany:

Informacje na temat konta bankowego
Jednostka Nazwa rachunku Nr rachunku - Bank Handlowy S.A. w Warszawie obowiązują do 31.12.2014r. Nr rachunku- PKO Bank Polski S.A. obowiązują od 01.01.2015r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu Rachunek Bieżący Podstawowy 24103012630000000090203002 66 1020 2791 0000 7402 0228 6763
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu Dłużnik Alimentacyjny 49103012630000000090203037 16 1020 2791 0000 7602 0228 6789


Misja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu:

"Tworzymy instytucję przyjazną, która świadczy profesjonalnie pomoc na rzecz integracji mieszkańców Kołobrzegu i wzrostu jakości ich życia". Naszym celem jest niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, a w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym. Celem MOPS jest także kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz potrzebujących, bądź wspierania takich działań.
 

 

Wizja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu:

"MOPS to przyjazna instytucja, promująca integrację członków społeczności lokalnej, profesjonalnie świadcząca usługi, tworzące spójny system pomocy socjalnej na rzecz wzrostu jakości życia mieszkańców Kołobrzegu".

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w KOŁOBRZEGU

informuje, że: od dnia 1 listopada 2015 r. osoby bezdomne z terenu miasta Kołobrzeg nie korzystające z żadnej formy pomocy tut. Ośrodka, mogą skorzystać z miejsca noclegowego oraz z jednego gorącego posiłku w postaci zupy. Warunkiem przyjęcia do noclegowni jest zachowanie trzeźwości.

Noclegownia czynna będzie codziennie w godz. od 20:00 do 08:00
przy ul. Zwycięzców 12
Wydawanie zup odbywać się będzie codziennie w godz. od 13:00 do 15:00
w Dziale Pomocy Doraźnej "Sezam" przy ul. Unii Lubelskiej 33

 

WYPŁATA ZASIŁKÓW STAŁYCH I OKRESOWYCH W MIESIĄCU LUTY

A, B, C, D -  08.02.2016 r.
E, F, G, H, I, J - 09.02.2016 r.
K, L - 09.02.2016 r.
Ł, M, N, O - 10.02.2016 r.
P, R, S - 11.01.2016 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 11.02.2016 r.

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I PIELĘGNACYJNYCH W MIESIĄCU LUTY

A, B, C, D, E, F - 12.02.2016 r.
G, H, I, J - 15.02.2016 r.
K, L, Ł, M - 16.02.2016 r.
N, O, P, R - 17.02.2016 r.
S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż - 18.02.2016 r.

STYPENDIA - 23.02.2016 r.
NIEPODJĘTE - 25.02.2016 r. i 26.02.2016 r.

UWAGA

Od dnia 22.06.2015 roku w magazynie SEZAM będzie wydawana żywność w ramach programu FEAD dla osób i rodzin posiadających skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej.

 

Aktualności

Opublikowany 26/01/2016, 11:45
NIESAMOWITE FERIE MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOŁOBRZEGU ul. Brzozowa 9a; tel. 943542717 ZAPRASZAMY od 1 do 12 lutego 2016r. w godz....
Opublikowany 07/01/2016, 12:02
Nieodpłatna Pomoc Prawna Zgodnie  z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej ( D.U. z 2015 roku...
Opublikowany 18/12/2015, 12:00
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UNIA...
Opublikowany 07/12/2015, 14:09
Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzony zostanie nowy rodzaj świadczenia tzw. – świadczenie rodzicielskie.  Świadczenie...
Opublikowany 07/12/2015, 08:12
UWAGA! PUNKT KONSULTACYJNO - DORADCZY dla ekonomii społecznej zaprasza podmioty III sektora – stowarzyszenia, spółdzielnie...

Kontakt

ul. Okopowa 15 

tel. (0-94) 35-523-00 
fax (0-94) 35-523-38 

www.mops.kolobrzeg.pl